1. Identificació

Titular: Actuacions Mediambientals Gualba SLU

Domicili social: P.I. Gualba de Baix; Camí de la Mota 24 nau 6; 08474 GUALBA

CIF: B62660402

Correu electrònic: sinolor@sinolor.com

Delegat de Protecció de Dades (DPO): pot contactar amb el nostre DPO a través dels següents mitjans:

Correu electrònic: sinolor@sinolor.com

Direcció: P.I. Gualba de Baix; Camí de la Mota 24 nau 6; 08474 GUALBA

2. Informació i consentiment

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat sobre la forma en què Actuacions Mediambientals Gualba SLU recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través dels formularis disposats al lloc web sinolor.com (en endavant, el "Lloc Web"), així com els propis de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Actuacions Mediambientals Gualba SLU

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través del lloc web siguin tractats per Actuacions Mediambientals Gualba SLU, sent aquest el responsable del tractament, llevat que, en el moment de la recollida dels mateixos, s'indiqui el contrari.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U

3. Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis disposats en el Lloc Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les sol·licituds dels usuaris.

A4.mb quina finalitat tractarà A.M. GUALBA SLU les dades personals?

Les dades personals recollides seran tractades per Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U acord amb les següents finalitats:

Gestionar les sol·licituds de contacte, informació i consultes sobre els serveis que ofereix Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U a través dels canals disposats per a això en el Lloc Web;

- Gestionar l'alta i baixa com a usuari registrat en el Lloc Web;

- Realitzar i gestionar les comandes que facin els usuaris;

- Gestionar l'accés dels usuaris al nostre lloc web i l'ús que fan d'aquest;

- Remetre periòdicament els nostres butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb el nostre lloc web, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment;

- Remetre comunicacions automàtiques de confirmació, recordatoris i cancel·lació sobre les comandes realitzades;

- Realitzar informes estadístics anònims respecte dels hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris en el Lloc Web;

- Publicar els comentaris i valoracions dels usuaris;

- Mesurar l'interès dels usuaris en els nostres productes, serveis i al nostre lloc;

- Sol·licitar informació als usuaris, especialment mitjançant enquestes;

- Gestió i contestació dels drets dels titulars de les dades.

- Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l'usuari sol·liciti la seva baixa a Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U, s'oposi o revoqui el seu consentiment.

5. Quines dades de l'usuari tractarà A.M. GUALBA SLU?

Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U tractarà les dades que se sol·licitin i, en tot cas, aquells que s'indiquin com a obligatoris per a la prestació del servei sol·licitat. En el cas que l'Usuari no faciliti les dades marcades com a obligatoris, això suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis.

En concret, Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U, tractarà les següents categories de dades de l'usuari:

- Dades identificatives: nom, cognoms.

- Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.

- Dades de transacció de béns i serveis.

- Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.

- Dades de navegació.

En el cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a Actuacions Mediambientals Gualba SLU de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

6. Quina és la legitimació del tractament de les teves dades?

La legitimació del tractament de dades serà:

- Per a la gestió de consultes, sol·licituds d'informació, alta i baixa d'usuaris, gestió de comandes, gestió de l'accés al Lloc Web i publicació dels comentaris i valoracions, serà el consentiment prestat per l'usuari per a això.

- Per a la realització d'informes estadístics anònims, l'interès legítim de Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U

- Per al tractament de les seves dades amb fins de màrqueting, relatiu a serveis propis de Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U per als seus clients i usuaris, es basarà en l'interès legítim reconegut per la normativa.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l'usuari podrà revocar un o diversos d'ells no afectant als altres. Podrà revocar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: sinolor@sinolor.com

7. Amb qui es compartiran les dades?

Les dades de l'Usuari podran ser comunicades a les empreses de transport.

Aquesta comunicació de dades l'ha de fer per a l'adequat compliment de les obligacions legals i / o de les prestacions de serveis relacionades amb les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per Actuacions Mediambientals Gualba SLU

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

8. ¿Duranmte quant de temps conservarem les dades?

Les dades sol·licitades en els formularis disposats en el Lloc Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les sol·licituds dels usuaris.

9. Responsabilitat de l'usuari

L'Usuari:

Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U per als fins assenyalats.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Actuacions Mediambientals Gualba SLU o a tercers.

10. Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre'ls comunicacions electròniques amb informació relativa als productes, serveis, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat expressament l'enviament de les mateixes. En el cas d'usuaris que contractin productes oferts a través del lloc web, se'ls remetran comunicacions electròniques sempre que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

En el cas que l'usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Actuacions Mediambientals Gualba SLU pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: sinolor@sinolor.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes, a través de la casella així disposada al formulari de recollida de les seves dades o indicant-ho mitjançant l'opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials enviades.

De la mateixa manera, pot oposar-se i / o revocar el consentiment i per a això, en cadascuna de les comunicacions comercials remesa, se li informarà dels mitjans pels quals pot realitzar-lo.

11. Exercici de drets

L'usuari pot enviar un escrit a l'adreça assenyalada en l'encapçalament d'aquesta Política o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça sinolor@sinolor.com amb l'àncora "Protecció de Dades", adjuntant fotocòpia del seu document d' identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

- Revocar els consentiments atorgats.

- Obtenir confirmació sobre si en Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'usuari o no.

- Accedir a les seves dades personals.

- Rectificar les dades inexactes o incompletes.

- Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

- Obtenir de Actuacions Mediambientals Gualba S.L.U la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

- Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

- Posar-se en contacte amb el DPO a través de la següent adreça: P.I. Gualba de Baix; Camí de la Mota 24 nau 6; 08474 Gualba - Barcelona

- Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

12. Mesures de seguretat

Actuacions Mediambientals Gualba SLU tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el secret dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnic-organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

última actualització: 2019.06.27.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Registra't com a client i obtindràs un Dte de l'10% en productes Siñol i Outlet

 

No dubtis a explicar-nos si no trobes el que busques

sinolor@sinolor.com

Ús de galetes

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts d'interès. A l'continuar amb la navegació entenem que accepta la nostra política de cookies